Centrum Angelmana

O projekcie

 

Celem działalności Centrum Angelmana jest agregacja dostępnej wiedzy specjalistycznej dotyczącej zespołu Angelmana, udostępnianie informacji o przełomowych badaniach naukowych w dostępnej i zrozumiałej formie, a także prowadzenie badań mających na celu zbadanie polskiej populacji pacjentów z zespołem Angelmana.

Projekt Centrum Angelmana jest kontynuacją działań rozpoczętych przez Rodziców i Naukowców w ramach Stowarzyszenia Rodzin z Zespołem Angelmana, koordynowanego przez spółkę .PROT.

 

Kierownikiem naukowym Projektu jest dr Kacper Łukasiewicz, a działania Centrum koordynuje Agata Suleja.

 

 

Projekt Centrum Angelmana realizowany jest dzięki wsparciu oraz we współpracy z Angelman Syndrome Foundation (https://www.angelman.org/).