Centrum Angelmana

Webinar – Integracja i Innowacja w Opiece Nad Pacjentami z Chorobami Rzadkimi: Zespół Angelmana Jako Model Wielospecjalistycznego PodejściaWebinar –

12 maja o godzinie 17 odbędzie się webinar edukacyjny „Integracja i Innowacja w Opiece Nad Pacjentami z Chorobami Rzadkimi: Zespół Angelmana Jako Model Wielospecjalistycznego Podejścia”, który poprowadzi dr hab. n. med. Krzysztof Szczałuba, genetyk kliniczny, dyrektor Centrum Doskonałości Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych WUM, adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej WUM oraz konsultant w oddziałach Szpitala Pediatrycznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.
Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet, link do wydarzenia:
https://meet.google.com/tuf-cgcg-rbs
Serdecznie zapraszamy w niedzielę 12 maja o godzinie 17:00!