Centrum Angelmana

Świadczenie pielęgnacyjne – nowe zasady od 1 stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać na nowych zasadach, na podstawie których:

– poszerzony jest krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

– wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2988 zł miesięcznie;

– powstała możliwość łączenia pracy zawodowej bez żadnych ograniczeń oraz limitów czasowych wraz z pobieraniem świadczenia. Można pracować w ramach etatu, umowy cywilno-prawnej oraz działalności gospodarczej

Zasiłek pielęgnacyjny na nowych zasadach jest przyznawany opiekunom prawnym, którzy sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną do ukończenia 18. roku życia. A zatem, osoby, które składają wniosek po raz pierwszy, bądź osoby, które już pobierają świadczenie na starych zasadach, ale chciałyby przejść na nowe, mają możliwość zrobić to w dwóch formach:

a) złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia

b) dostarczyć w formie tradycyjnej do urzędu miasta lub gminy, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, centrum świadczeń, centrum usług społecznych lub innego właściwego organu w zależności od miejsca zamieszkania osoby, ubiegającej się o świadczenie, następujące dokumenty:

– ważne orzeczenie o niepełnosprawności osoby, nad którą będzie sprawowana opieka. Kluczowymi są 7 i 8 punkt, w danym orzeczeniu, gdyż świadczenie jest przyznawane tylko jeśli w danych punktach jest zawarta informacja o treści- ,,konieczny” bądź ,,wymaga” lub osoba ta posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym;

– wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024r. wraz z załącznikiem do wniosku;

– oświadczenie z zakładu pracy o potrącaniu składek, bądź pisze się oświadczenie, że pracuje się na etacie etc lub od kiedy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą oraz odprowadza się składki społeczne i zdrowotne.

Opiekunom, sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, które ukończyły 18 lat przysługuje świadczenie wspierające. W tym przypadku osoba niepełnosprawna powinna posiadać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w, której potrzebę wsparcia określano na poziomie od 70 do 100 punktów.
Więcej informacji można uzyskać na:

stronie Empatii

stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (przez ministerstwo została również uruchomiona specjalna infolinia 22 24 56 100)

Post w oryginalnej formie został opublikowany na stronie Fb Projekt Zespół Angelmana