Centrum Angelmana

Padaczka, sen i behawior w zespole Angelmana – trudności i wyzwania

Przypominamy seminarium z dr n. med. Łukaszem Przysło, które odbyło się w maju tego 2023 roku. W trakcie tego niezwykle bogatego w wiedzę wydarzenia pan doktor przedstawił nam, jakie zmiany zachodzą w układzie nerwowym u pacjentów z zespołem Angelmana. Podczas prezentacji omówił również różne typy padaczki i udzielił praktycznych wskazówek dotyczących diety ketogennej. To było naprawdę interesujące spotkanie, które dostarczyło nam mnóstwo cennej wiedzy!

dr n. med. Łukasz Przysło jest specjalistą w dziedzinie pediatri i neurologii dziecięcej oraz epileptologiem. Jest adiunktem i p.o. kierownika Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epileptologi ICZMP w todzi. Ponadto ukonczyt studia podyplomowe z Psychoonkologii a Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od 2005 roku zwiazany z Fundacja „Gajusz”, gdzie pracuje jako neuropediatra w Centrum Opieki Paliatywnej da Dzieci w Łodzi. Szczególny obszar zainteresowan dr. Łukasza Przysło obejmuje zagadnienia zwiazane z diagnostyka i leczeniem padaczki lekoopornej oraz problem dotvczace encefalopatii neurometabolicznch i neurogenetvcznvch. Jest wspótautorem prac oryginalnych, pogladowych i doniesien zjazdowych oraz autorem kilku rozdziatów w ksiazkach dedykowanych neuropediatrii, w tym pierwszej polskiej monografii poswieconej pediatrycznej piece paliatywnej. Jest cztonkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Neurologów Dzieciecych, Polskiego Towarzystwa Epileptologi, Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu, European Paediatric Neurology Society, The International Child Neurology Association, International League Against Epilepsy.

Ogólnie o zespole Angelmana – [LINK]
Padaczka, sen, bahawior – [LINK]
Wielochorobowość w zespole Angelmana – [LINK]
Działanie układu nerwowego – [LINK]
Przyczyny padaczki w zespole Angelmana – [LINK]
Genetyczne wyjaśnienie przyczyn padaczki – [LINK]
Układ nerowowy w zespole Anglemana – [LINK]
Badanie EEG a napady padaczkowe – [LINK]
Podział zaburzeń napadowych – [LINK]
Semiologia w epileptologii – [LINK]
Typ napadu, typ padaczki, zespół padaczkowy – [LINK]
Elektro-kliniko-genetyka – [LINK]
Leczenie padaczki, lekooporność – [LINK]
Terapia ketogenna – [LINK]
Czym jest dieta ketogenna – [LINK]
Metabolizm podczas diety ketogennej – [LINK]
Zastosowania diety ketogennej – [LINK]
Odmiany diety ketogennej – [LINK]
Przeciwskazania do diety ketogennej – [LINK]
Płaszczyzny problemów w diecie ketogennej – [LINK]
Działania niepożądane i suplementacja w diecie ketongennej – [LINK]
Monitorowanie terapii ketogennej – [LINK]
Jak długo stosować dietę ketogenną – [LINK]
Leczenie padaczki – [LINK]
Postępowanie w drgawkach – [LINK]
Zaburzenia snu – [LINK]
Zaburzenia behawioralne – [LINK]
Przyszłość w terapii zespołu Angelmana – [LINK]