Centrum Angelmana

Wsparcie psychologiczne rodzin pacjentów z zespołem Angelmana

W niedzielę 3 grudnia odbyło się seminarium edukacyjne z prof. Arkadiuszem Mańskim, kierownikiem Psychologicznej Poradni Genetycznej Chorób Rzadkich Uniwersytetu Gdańskiego oraz organizatorem konferencji „Rzeczywistość i niespodzianki korelacji genotyp-fenotyp w zespole Angelmana”. Pan profesor opowiedział o tym, jakie są szczególne aspekty podczas opieki psychologicznej pacjentów z zespołem Angelmana oraz ich rodzin. Zwrócił również uwagę, jak ważna jest współpraca psychologiczna podczas zmiany na inne środowiska edukacyjno-terapeutyczne.

  • Wsparcie psychologiczne – [LINK]
  • Filary wsparcia – [LINK]
  • Cele diagnozy psychologicznej dziecka z ZA – [LINK]
  • Charakterystyka pacjentów z ZA – [LINK]
  • Eksploracja motoryczna pacjentów z ZA – [LINK]
  • Podejście fenomenologiczne – [LINK]
  • Przygotowanie pracowni dla pacjenta z ZA – [LINK]
  • Motoryka – [LINK]