Centrum Angelmana

Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) w codziennym życiu rodziny

21.03.2022r. odbyło się seminarium z panią Aldoną Mysakowską – Adamczyk, Prezes Stowarzyszenia Mówić Bez Słów, neurologopedą z 25 letnim stażem. Przedstawiamy Państwu streszczenie seminarium wygłoszonego przez panią Aldonę na temat komunikacji wspomagającej (Augmentative and Alternative Communication – AAC).

Obszar AAC jest dynamiczny i obejmuje wiele obszarów, takich jak praktyka kliniczna, badawcza i edukacyjna.

Prowadzone przez ostatnie 30 lat badania wykazały, że wczesne wprowadzenie AAC nie hamuje rozwoju mowy, lecz wspiera chęć do komunikacji. Wprowadzenie AAC we wczesnych latach życia ma kluczowe znaczenie dla holistycznego rozwoju.

Komunikacja jest fundamentalnym prawem każdej osoby, a społeczeństwo ma obowiązek eliminowania barier, aby zapewnić dostęp do komunikacji językowej.

Wyróżnia się różne modele wprowadzenia AAC:

  • TRADYCYJNY, który polega na prowadzeniu zajęć AAC w gabinecie specjalisty, w przedszkolu, szkole, poradni.
  • NOWE PODEJŚCIE polega na wprowadzeniu AAC w środowisku naturalnym dla dziecka – to współpraca wszystkich osób ze środowiska dziecka – rodzice, nauczyciele, opiekunowie.
  • NABYWANIE JĘZYKA – przez kontakt ze środowiskiem językowym.

Wprowadzenie AAC nie ogranicza się do terapii – komunikacja wspomagająca powinna być obecna w codziennym życiu. Współpraca z rodziną i poznanie codziennych potrzeb dziecka są kluczowe dla skutecznego wprowadzenia AAC.

Wprowadzając AAC, należy podjąć ważne decyzje, takie jak wybór zespołu, systemu znaków, techniki używania znaków i strategii budowania umiejętności komunikacji. Najważniejsze jest wspólne planowanie, realizacja oraz złożenie wielu elementów w spójną całość.

Istnieje wiele systemów znaków graficznych, takich jak Bliss, Piktogramy, PCS (Boardmaker), Makaton, Widget (Grid3), SymbolStix (Communicator), Mówik, ARASAAC (LetMeTalk) oraz Sclera.

Pomoce w AAC są ważne lecz są tylko narzędziami. Można wykorzystać pomoce podstawowe – drukowane, od pojedynczych symboli poprzez tablice, książki a także pomoce z wykorzystaniem technologii – z nagrywanym głosem, urządzenia dotykowe.

Głównym celem wprowadzenia AAC jest umożliwienie dziecku funkcjonalnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach i z różnymi osobami w codziennym życiu.

Seminarium kończy się podkreśleniem, że wprowadzenie AAC to długi proces, w którym każdego dnia dziecko podejmuje małe kroki, choć efekty mogą nie być natychmiast widoczne.

Wpis w pierwotnej formie ukazał się na profilu „Projekt Zespół Angelmana” i był autorstwa pani Marzeny Bednarczyk