Centrum Angelmana

Konferencja „Rzeczywistość i niespodzianki korelacji genotyp-fenotyp w zespole Angelmana”

W sobotę 10 grudnia 2022r. w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa pt. „Rzeczywistość i niespodzianki korelacji genotyp-fenotyp w zespole Angelmana”. Wydarzenie to nazwane zostało mianem I Soboty Angelmanowskiej, podczas której udało się spotkać przy jednym stole rodzicom oraz środowisku naukowemu związanym z Zespołem Angelmana.

Podczas spotkania wygłoszone zostały wykłady: „Zapisane w genach – molekularne podłoże zespołu Angelmana”, „Diagnostyka i leczenie zespołu Angelmana z perspektywy opiekunów” oraz „Jakie jest dziecko z zespołem Angelmana – perspektywa psychologiczna”. Dodatkowo dr Kacper Łukasiewicz przedstawił wyniki badania ankietowego dotyczącego opieki nad pacjentami z zespołem Anglemana.

Organizatorem tego wartościowego i edukacyjnego wydarzenia jest prof. Arkadiusz Mański, Kierownik Psychologicznej Poradni Genetycznej Chorób Rzadkich Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i możliwość udziału w tym niesamowitym wydarzeniu!

Pan Profesor będzie niedługo prelegentem podczas jednego z naszych seminariów, wkrótce podamy więcej szczegółów.